Strezhi.ru - Европа Плюс Стрежевой 104.4FM
                  Реклама на радио в Стрежевом 8-960-969-44-44M3U Playlist: http://strezhi.ru:1044/1044.m3u